Robert Policar

Rád medituji, cvičím a zdokonaluji svého Ducha. Věnuji se mnoha disciplínám, ale zvláštní závazek cítím vůči astrologii, která mi v určitých chvílích velice pomohla. Díky ní vnímám širší souvislosti a dává mi opravdový nadhled, který je doprovázen úctou a pokorou ke všem žijícím bytostem. Její moudrost bych rád předával dál tím nejlepším způsobem, jakým dokážu.

Robert je zároveň jedním z tvůrců Czech Spirit.
Více informací a astrologické výklady najdete zde: robertpolicar.cz, tel.: 775 447 333

Komentáře